Per 1 januari 2017 zijn er verhogingen op de contributie en/of wedstrijdbijdrages doorgevoerd.
Kijk onder lidmaatschap > contributietabel (of klik HIER) voor de nieuwe bedragen.