Onder ledeninformatie is het vakantierooster seizoen 2017 - 2018 toegevoegd